Vins en Vrac

Vins en vrac is de Franse benaming voor bulkwijn. Dit is een term waar de gemiddelde wijnconsument eigenlijk nooit iets van hoort. Het gaat hier om ongebottelde wijn die in grote hoeveelheden door producenten aan afnemers geleverd word, d.w.z. in (zee)containers, tankauto’s en andere grote verpakkingen. Op die manier geleverde wijn wordt dan lokaal gebotteld om op die manier transportkosten te besparen.

De bulkmarkt is de afgelopen jaren sterk gegroeid tot momenteel, qua volume, bijna 40% van alle internationaal verhandelde wijn. En dat is heel veel wijn. De grootste leverancier van bulkwijn is Spanje. Van alle geexporteerde Spaanse wijn is wel 55% bulkwijn! In Italie is dit 35% en in Frankrijk ongeveer 20%

container_autoIn een container kan 2,5 tot 3 maal zoveel wijn worden getransporteerd als in flessen. Daarbij komt dat het gewicht van de flessen op die manier ook gespaard wordt. En dat is heel wat want een lege wijnfles weegt bijna net zoveel als de inhoud ervan. Dat extra gewicht is vaak een beperkende factor omdat een vrachtauto niet volledig volgeladen kan worden met flessen wijn. Hij zou anders te zwaar worden voor een veilig transport. Dit alles heeft natuurlijk een grote invloed op de transportkosten.

Veel huismerk wijn in de supermarkten is lokaal gebottelde bulkwijn en van eenvoudige kwaliteit. Maar ook bekende merken beginnen nu een deel van hun productie in bulk te transporteren om dan vervolgens de wijn onder hun eigen label lokaal te bottelen. Dit geldt vooral voor Australie, een wijnland met een aantal sterke merken. Bulkwijn hoeft dus niet van mindere kwaliteit te zijn, want een sterk merk kan zich niet veroorloven inferieure kwaliteit te leveren.

container_flextankEen relatief nieuwe techniek is de zogenaamde flextank. Dit is eigenlijk een grote plastic zak die in een container geplaatst wordt. Op die manier is het mogelijk meerdere wijnen in een container te vervoeren door er verschillende zakken in te plaatsen. De zakken zijn van speciale makelij en van binnen gecoat om de kwaliteit van de wijn goed te houden tijdens het transport. Op deze manier kunnen ook kleinere hoeveelheden in bulk worden getransporteerd en zo wordt het mogelijk meer verschillende wijnen in bulk te leveren.

Veel bulkwijn voor de Europese markt wordt in Duitsland en Frankrijk gebotteld. Maar in Nederland zijn inmiddels ook enkele wijnbottelarijen.
In 2011 is in de wereld 38 miljoen hectoliter wijn geexporteerd voor een waarde van 2,3 miljard euro, een stijging van ruim 11% ten opzichte van 2010. Die sterke stijging is al een aantal jaren aan de gang en toont de dynamiek van de bulkmarkt. Een eenvoudige rekensom levert ook een inzicht in de prijs: een gemiddelde literprijs van 60 cent, dus 45 per fles. Maar daarmee zijn we er niet want er komen nog allerlei kosten bovenop: bottelen, transport, accijns, heffingen, marketing, marges handel en niet te vergeten BTW. En zo kom je dan op ongeveer EUR 3,50 voor een fles met eenvoudige wijn.