Nederland vier Magistra Vini rijker

Op vrijdag 10 oktober ontvingen Petra Janssen, Chris van de Meene, Fransbert Schermer en Jan Vegter het diploma Magister Vini uit handen van de voorzitter en secretaris van de examencommissie Magister Vini, Rob Zey en Wim de Graaf

Het diploma Magister Vini is het hoogst haalbare Nederlandse diploma op wijngebied. Het is de vierde keer dat er diploma’s zijn uitgereikt. Totaal telt Nederland nu negen Magistri Vini.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst hebben de vier geslaagden hun scriptie kort toegelicht en werden zij ondervraagd door experts uit de wijnbranche en door de examencommissie Magister Vini.

mv_diploma_uitreiking_2014

Het Examen Magister Vini voldoet aan de eisen op niveau 4 zoals deze zijn vastgesteld door de Stichting WijnExamens Nederland (SWEN). Magister Vini is een initiatief van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren en het Productschap Wijn.

Het proeftechnisch examen van Magister Vini bestaat uit drie modules. Aan de hand van blindproeverijen hebben de kandidaten verschillende typen wijn moeten beoordelen op het gebied van leeftijd, ontwikkeling, potentie, kwaliteit en commerciele reikwijdte.

Het theoretisch deel van het examen bestaat uit vier modules over de onderwerpen wijnbouw, wijnbereiding, markt en marktbewerking en actuele onderwerpen.

Ter voorbereiding op de module-examens hebben de kandidaten een voortraject gevolgd bij de Wijnacademie in Maarn.
Naast het afleggen van de module-examens maakt het schrijven van een scriptie ook onderdeel uit van het Examen Magister Vini.

De titels van de scripties zijn:

  • Er zijn commerciele mogelijkheden voor wijnen uit Peru, Bolivia en Brazilie op de Nederlandse markt, door Petra Janssen
  • Wijnkwaliteit en de belangrijke rol van kalk(steen), door Chris van de Meene
  • Het mysterie van Malbec uit Mendoza Argentini, ontrafeld door Fransbert Schermer
  • Hebben de wijnen van de Provence toekomst? door Jan Vegter

Alle scripties zijn na te lezen op www.magistervini.nl.

Met het instellen van het Examen Magister Vini wordt tegemoet gekomen aan de wens van de wijnbranche om de wijnkennis in Nederland op een hoger niveau te brengen.

Voor de toelatingseisen en het aanmeldingsformulier voor het Examen Magister Vini kijk op www.magistervini.nl.