Bordeauxwijnen minder in trek?

In Frankrijk loopt de interesse voor wijnen uit de Bordeaux streek terug. In de periode 2012-2014 is de verkoop van Bordeauxwijnen in restaurants, bars en wijnwinkels met wel 15% gedaald! Van waar deze teruggang?

Een recent artikel in het Franse tijdschrift La Revue du Vin de France gaat uitgebreid in op deze ontwikkeling. Er wordt zelfs gewag gemaakt van Bordeaux Bashing, het maken van denigrerende opmerkingen over Bordeauxwijnen o.a. door enkele Parijse wijnhandelaren en bobo journalisten. Ook hebben enkele Franse sommeliers duidelijk afstand genomen van Bordeaux en komen die wijnen nauwelijks meer voor op hun wijnkaart.

bordeaux-1De werkelijke oorzaken blijken al enige tijd onder de oppervlakte te sudderen. Deze raisons de desamour ofwel redenen voor ontevredenheid zijn gebaseerd op een complex samenspel van factoren. Het gaat om nieuwe manieren en momenten om wijn te consumeren, een meer internationaal georienteerde standaardisatie van smaken, de invloed van bepaalde wijncritici zoals Parker op producenten waardoor wijnen steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, exorbitante prijsstijgingen de afgelopen jaren, de afstandelijke houding van bepaalde producenten t.o.v. hun afnemers (consument, restaurant, wijnhandel enz.) waardoor ze zich van hen hebben vervreemd, de vergaande focus op nieuwe markten als China waardoor traditionele afnemers zich niet meer serieus genomen en belangrijk voelen, de negatieve invloed van de negociants ofwel tussenhandelaren op de afstand tussen producent en consument, de noodzaak van het opleggen van de wijnen en ga zo maar door.

Het is jammer dat het zo ver is gekomen want in Bordeaux worden prachtige wijnen gemaakt in allerlei prijssegmenten die breed inzetbaar zijn en het simpelweg niet verdienen om onvoldoende aandacht te krijgen. Maar bovenstaande redenen zijn wel een duidelijke boodschap aan producenten in deze regio om de klant meer centraal te stellen en hem meer aandacht te geven.

bordeaux-2Van het Bordeaux productievolume wordt 58% in Frankrijk verkocht, de rest is export. Van die export gaat 42% naar traditionele exportlanden als Duitsland, Belgie, het V.K. en de V.S. Alhoewel China nu de grootste exportmarkt is (20% van de export), is de gemiddelde omzet per fles daar een stuk lager dan in het V.K. en de V.S. Voldoende redenen om veel meer aandacht aan de lokale markt en aan traditionele exportlanden te geven.
Waar Bordeaux voor de oudere generatie een duidelijke kwaliteitsreferentie is, merk ik als wijndocent dat de jongere generatie minder interesse in Bordeaux lijkt te hebben. Dat heeft ongetwijfeld met bovenstaande factoren te maken. Een zorgelijke ontwikkeling die op termijn verregaande consequenties kan hebben en een extra reden voor Bordeaux producenten zou moeten zijn deze groep de nodige aandacht te geven.